Blog

2021/05

Hiperprolaktinemi Yapan İlaçlar

Günlük Pratiğe Spot Bilgiler 1.Dopamin reseptör blokajı yapan ilaçlar (ör: metoklopramid, haloperidol) 2.Fizostigmin 3.Verapamil, labetolol 4.H2 antihistaminik: Ranitidin,

Antibiyoterapi vs Appendektomi

En sık akut abdomen cerrahisi nedenlerinin başında gelen apandisit, aslında uzun zamandır antibiyoterapi ile tedavi edilip edilemeyeceği tartışılan

EZETIMIB

Kullanım Şekli Oral: 10 mg günde 1 kez Endikasyon Hiperkolesterolemi (Diyet ve maksimum doz Statin kullanımına rağmen kontrol