Blog

2021/07

BUDD-CHIARI Sendromu Etyolojisi

Günlük Pratiğe Spot Bilgiler BUDD-CHIARI SENDROMU ETYOLOJİSİ Myeloproliferatif Hastalıklar (P.Vera en sık neden) Behçet Hastalığı (Türkiye’de en sık

Atriyal Fibrilasyon

Atriyal fibrilasyon , yetişkinlerde karşılaşılan en yaygın aritmi şeklidir. Risk faktörleri arasında ileri yaş, koroner arter hastalığı, erkek

Artan Halsizlik

22 yaşında Adana doğumlu ve Adana’da yaşayan kadın hasta giderek artan halsizlik şikayeti ile başvurmaktadır. Hastanın vital bulguları

TOLVAPTAN

Kullanım Şekli Oral: 15-120 mg bölünmüş dozlarda Endikasyon Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı Hipervolemik/övolemik hiponatremi Dozlama Karaciğer yetmezliği: