Blog

2021/09

Diyabetik Nöropati Tedavisi

Günlük Pratiğe Spot Bilgiler Diyabetik Nöropati Tedavisi Kan glukoz seviyesi sıkı kontrolü Alfa Lipoik Asit tedavisi Gabapentin, pregabalin

Lenfoma

Mansour MK, Smibert OC, Kambadakone A, Sfeir MM. Case 31-2020: A 48-Year-Old Man with Lymphoma and Abdominal Pain.

DEKSKETOPROFEN

Kullanım Şekli Oral: 12.5 mg – 75 mg Endikasyon Analjezik, Anti-inflamatuar Dozlama Karaciğer yetmezliği: Şiddetli fonksiyon bozukluğu olan

Kronik Pankreatit

Günlük Pratiğe Spot Bilgiler KRONİK PANKREATİT TANISINDA KULLANILAN TESTLER YAPISAL TESTLER Biyopsi Endoskopik USG MRCP BT ERCP USG