Blog

2021/12

İlaca Bağlı Hiperkalemi Nedenleri

Günlük Pratiğe Spot Bilgiler İlaca Bağlı Hiperkalemi Nedenleri 1.NSAID 2.ACE inh./ARB 3.Takrolimus, Siklosporin 4.Spironolakton, Epleronon 5.Amilorid, Triamteren 6.Mannitol

Hipertansiyon

65 yaşında erkek hasta 20 yıldır hipertansiyon tanısıyla takip edilmektedir. Hasta optimal dozda karvedilol, amlodipin ve benazepril tedavisi

VALSARTAN

Kullanım Şekli Oral: 20 mg – 320 mg Endikasyon Akut Koroner Sendrom Düşük EF’li Kalp Yetmezliği Proteinürik KBH