Blog

2021/22

PROPRANOLOL

Kullanım Şekli Antianginal Ajan; Antiaritmik Ajan, Sınıf II; Antihipertansif; Beta-Bloker, Non-selektif Endikasyon Akatizi, antipsikotik kaynaklı Atriyal FibriAngina, kronik