Blog

2021/23

Desloratadin

Kullanım Şekli Oral: 5 mg/gün (2×10 mg/gün’e kadar titre edilebilir) Endikasyon Kronik idiopatik ürtiker Mevsimsel allerjik rinit NSAİD