Blog

2021/29

SİPROFLOKSASİN

Kullanım Şekli Antibiyotik, Florokinolon Endikasyon Gram negatif kökenli bakteriyel enfeksiyonlar Dozlama Karaciğer yetmezliği: Doz değişikliği önerilir Böbrek yetmezliği:

Şokun Fizyopatolojik Sınıflaması

1. Distribütif Şok – Sepsise bağlı– Anafilaksiye bağlı– Adrenal kriz– Pankreatit, Ciddi yanıt 2. Kardiyojenik Şok -Myokard Enfarktüsü–