Blog

2021/32

HİPERPROLAKTİNEMİ

5 SORU – 5 CEVAP Hiperprolaktinemi ve Nedenleri? Prolaktin (PRL), polipeptid yapıda bir hormon olup sentezi ve salınımı

Hipoekoik Nodül

Yirmi sekiz yaşında 6 aylık hamile bir kadında yapılan rutin kan testleri sırasında, serum TSH düzeyi 25 µIU/ml

Piperasilin Tazobaktam

Kullanım Şekli Geleneksel IV infüzyon yöntemi (30 dakikadan fazla): Hafif ila orta dereceli enfeksiyonlar: 6 saatte bir 3.375

Hipoksemik Solunum Yetmezliğinde Fizyopatoloji

Solunum membran hasarına bağlı diffüzyonun bozulması Ventilasyonda azalma Ventilasyon/perfüzyon oranının azalması (Shunt) Solunan havada oksijen fraksiyonunun (FiO2) azalması