Blog

2021/33

MEROPENEM

Kullanım Şekli Antibiyotik, Penisilin Endikasyon Sepsis Nötropenik Ateş Pnomoni Üriner sistem enfeksiyonları Safra yolu enfeksiyonları Dozlama Karaciğer yetmezliği:

Solunum Yetmezliği Tipleri

Hipoksemik solunum yetmezliği (Tip 1 SY) Hiperkarbik solunum yetmezliği (Tip 2 SY) Perioperatif solunum yetmezliği (Tip 3 SY)