Blog

2021/38

FOSİNOPRİL*

Kullanım Şekli Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) İnhibitörü; antihipertansif Endikasyon Akut Koroner Sendrom Kalp Yetmezliği Hipertansiyon Proteinüri Dozlama Karaciğer