Blog

2022/08

Kilo Kaybı ve Artışı

Kilo kaybı yapan antidiyabetik ajanlar GLP-1 analogları Amilin analoğu (pramlintid) SGLT-2 inhibitörleri Metformin Kilo artışı yapan antidiyabetik ajanlar

Otoimmun Hepatit

Genel Özellikler: Otoimmün hepatit, karaciğerin kronik ve inflamatuvar bir hastalığı olup kanda otoantikorlar ve artmış serum globülin düzeylerinin

Cushing Hastalığı

Hiperkotikolizm nedeniyle gelişen Cushing tablosu ACTH salgılayan hipofizer adenomlara bağlı ise Cushing hastalığı, sürrenal patolojilere veya diğer nedenlere