Blog

2022/09

Diyaliz Disequlibrium Sendromu

75 yaşında bilinen hipertansiyon, diyabet, kronik böbrek hastalığı öyküsü olan hastaya bulantı, iştahsızlık ve hiperkalemi nedeniyle rutin hemodiyaliz

Diyabet için Yeni Dünya

Kardiyoloji polikliniğinde hasta muayene eden Dr Ahmet, 45 yaşında polikliniğe başvuran hastanın 3 ay önce Mİ nedeniyle hastaneye