Blog

2022/18

Tüberküloz

Vaka: Akciğer grafisinde sağda orta düzeyde plevral efüzyonla uyumlu bulguları olan bir hastaya tanısal torasentez yapılıyor. Plevral sıvıda

Aplastik Anemi

Demir eksikliği anemisinde tedavi sonrası ilk düzelen lab testi nedir -ilk bulgu retikülositoz Kemik iliğinde ring sideroblast görülmesi