Blog

2022/19

Heparin İlişkili Trombositopeni

45 yaşında erkek hasta yoğun bakımda pulmoner emboli nedeni ile yatırılmış ve takip edilmekte. Hasta dahiliye hekimine trombosit