Blog

Haftanın Vakası

Kan Basıncı Yüksekliği

SORU: Acil servise baş ağrısı yakınması ile başvuran 29 yaşında erkek hastanın kan basıncı 180/110 mmHg olarak ölçülüyor.

Tiflit (Nötropenik Enterokolit)

56 yaşında erkek hasta acile karın ağrısı ile geliyor.Bilinen metastatik kolanjiosellüler karsinom nedeniyle 21 günde bir kemoterapi almakta.

Tüberküloz

Vaka: Akciğer grafisinde sağda orta düzeyde plevral efüzyonla uyumlu bulguları olan bir hastaya tanısal torasentez yapılıyor. Plevral sıvıda

Nadir Bir Vaka

Yoğun bir kar yağışı sonrası yolların kapalı olduğu bir kış günü, dahiliye polikliniği için alışılagelmişin dışında poliklinik sakin