Blog

İlaçlar

Flurbiprofen

Kullanım Şekli Oral: Başlangıç: 2 – 4 bölünmüş dozda günde 200 ila 300 mg; maksimum tek doz: 100

FOSİNOPRİL*

Kullanım Şekli Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) İnhibitörü; antihipertansif Endikasyon Akut Koroner Sendrom Kalp Yetmezliği Hipertansiyon Proteinüri Dozlama Karaciğer

KAPTOPRİL

Kullanım Şekli Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) İnhibitörü;antihipertansif Endikasyon Akut Koroner Sendrom Kalp Yetmezliği Hipertansiyon Proteinüri Dozlama Karaciğer yetmezliği:

MEROPENEM

Kullanım Şekli Antibiyotik, Penisilin Endikasyon Sepsis Nötropenik Ateş Pnomoni Üriner sistem enfeksiyonları Safra yolu enfeksiyonları Dozlama Karaciğer yetmezliği:

Piperasilin Tazobaktam

Kullanım Şekli Geleneksel IV infüzyon yöntemi (30 dakikadan fazla): Hafif ila orta dereceli enfeksiyonlar: 6 saatte bir 3.375

GEMİFLOKSASİN

Kullanım Şekli Antibiyotik, Florokinolon Endikasyon Gram negatif kökenli bakteriyel enfeksiyonlar Dozlama Karaciğer yetmezliği: Doz değişikliği önerilir Böbrek yetmezliği:

SİPROFLOKSASİN

Kullanım Şekli Antibiyotik, Florokinolon Endikasyon Gram negatif kökenli bakteriyel enfeksiyonlar Dozlama Karaciğer yetmezliği: Doz değişikliği önerilir Böbrek yetmezliği:

LEVOFLOKSASİN

Kullanım Şekli Antibiyotik, Florokinolon Oral, IV: Günde bir kez 750 mg Endikasyon Şarbon Kronik obstrüktif akciğerhastalığı, akut alevlenme

MOKSİFLOKSASİN

Kullanım Şekli Oral/IV antibiyotik- 400 mg Yemeklerle birlikte Endikasyon Bakteriyel enfeksiyonlar KOAH alevlenmesi Tüberküloz Antrax Yara yeri enfeksiyonları