Blog

Spot Bilgi

Sirozun En Sık Nedenleri

Sirozun en sık nedenleri Alkol (batıda) Kronik viral enfeksiyon (TR den en sık, HBV) NASH Sekonder demir yükü

Hepatomegali – Karaciğer Büyümesi

Hepatomegali ve splenomegali nedenleri Hepatomegali >> splenomegali(hepatomegali daha ön planda) Budd Chiari sendromu Alkolik / Yağlı karaciğer hastalığı

Aplastik Anemi

Demir eksikliği anemisinde tedavi sonrası ilk düzelen lab testi nedir -ilk bulgu retikülositoz Kemik iliğinde ring sideroblast görülmesi

Helicobacter Pylori

Helicobacter pylori ile enfekte olanların %100 ünde gastrit gelişirken, yaşam boyunca peptik ülser olma riski %20 ,mide kanseri

Karaciğer ve Hepatit

Hangi hepatit virüsü kronik hepatite yol açmaz? Hepatit A virüsü çok farklı hepatit tabloları yapabilir lakin kronikleşmez Karaciğer

Akut Pankreatit

Tekrarlayan kuşak tarzında karın ağrısı şikayeti olan hasta,zaman zaman hipoglisemiye girdiğini de tarif ediyor, acilde çekilen direkt karın

Kilo Kaybı ve Artışı

Kilo kaybı yapan antidiyabetik ajanlar GLP-1 analogları Amilin analoğu (pramlintid) SGLT-2 inhibitörleri Metformin Kilo artışı yapan antidiyabetik ajanlar

Cushing Hastalığı

Hiperkotikolizm nedeniyle gelişen Cushing tablosu ACTH salgılayan hipofizer adenomlara bağlı ise Cushing hastalığı, sürrenal patolojilere veya diğer nedenlere

Hipopituitarizm

Hipopituitarizmde en sık ve ilk etkilenen hormon GH’dur. Siralama ise GH,FSH ve LH,TSH,ACTH en son etkilenen ise prolaktindir.